GRØNT SYKEHUS

Utemiljø i særklasse ved St. Olavs Hospital. Denne boken er på 132 sier.