Sølvbrura

Sølvbrura er ei "eventyrbok" på 204 sider. Den er trespråkelig: sørsamisk, norsk og svensk.